Registračný formulár

Kontaktné údaje
Adresa pracoviska
Ubytovanie a doprava
Výber workshopu - piatok 25.10.2019
Výber workshopu - sobota 26.10.2019

Prineste si so sebou aj športové oblečenie – praktická časť sa bude v prípade priaznivého počasia konať v exteriéri.

Potvrdzujem, že som bol poučený o podmienkach spracúvania mojich osobných údajov a o mojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S Vašimi údajmi nakladáme diskrétne a v súlade s najnovšími štandardmi ochrany osobných údajov. Prosíme prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov na webstránke www.tajpan.com. Podmienky spracúvania osobných údajov.